Kilka słów o terminalu

Data: 2015-11-05, autor: Michał Misztal
[user@komputer ~]$ echo i co teraz cwaniaczku?
i co teraz cwaniaczku?

Terminal to najwspanialsze narzędzie dane człowiekowi. Nie mam na myśli terminala Windows który posiada odrębną stronę kodową niż reszta systemu co czyni go narzędziem bezwartościowym dla dwukierunkowej wymiany informacji. Co innego terminal znany z Linuksa. Mało tego, mamy do dyspozycji również kilka shelli różniących się funkcjonalnością. Ja akurat standardowo trzymam się basha (Bourne-Again Shell).

Ok, jest super. Ale o co chodzi? Ano o to, że mamy do dyspozycji potężne narzędzie do gmerania w systemie. Jako, że używam Arch'a od dawna więc część przykładów będzie stricte w oparciu o niego

[root@komputer]# pacman -Syyu_

I co to robi? Aktualizuje system, wszystkie programy, moduły (alias do sterowników, moduł to coś potrzebne do obsługi czegoś ale niedostępne z jądrem, lub dostępne ale wycięte przy kompilacji). Ile trwa pełna aktualizacja? Zależy od łącza. Przy 10MB/s dla systemu nieaktualizowanego od roku to ok 10 minut.

Teraz trochę trudniej

[user@komputer ~]$ lsblk -f_

Tak, polecenia również należy znać. To zwraca coś takiego

NAME  FSTYPE LABEL UUID                 MOUNTPOINT
sda                           
├─sda1 ext4  boot ffb3407a-b535-44dc-bd80-d40eb484a618 /boot
├─sda2 ntfs     0034A20B34A2042E           /mnt/xp
├─sda3 ntfs     AE0EADB20EAD744D           /mnt/vista
├─sda4                          
├─sda5 ext4  arch e60c45e2-4a34-4310-a31c-676a11eaa2c2 /
├─sda6 swap     ffb7d43c-7a79-4868-9637-06e9d2c5b2c0 [SWAP]
├─sda7 ext4  home 9d1c7c49-06ea-47e7-aa6b-898e9cd8f878 /home
└─sda8 ntfs  dane 2324618621997349           /mnt/dane
sdb                           
├─sdb1 ext4  vbox 2ecd3c4d-bbdb-4857-af86-b1e5e6b6b194 /mnt/vbox
└─sdb2 ufs     52c3f29df64b9027           
sr0

To układ urządzeń blokowych zainstalowanych w komputerze, ich wewnętrzna struktura oraz punkt zamontowania. Kiedyś opiszę jak to się czyta. Także sporo informacji. Polecenie lsblk zwraca również inne fajne rzeczy w wielu ciekawych formatach (nawet JSON). Wpisując dwie linie w terminalu mamy zaktualizowany system i na dodatek wiemy ile jest dysków twardych i jak każdy z nich jest podzielony. Poza tym wiemy w jakim folderze zamontowana jest każda partycja, no i znamy ich system plików, identyfikator i rzeczywiste położenie na dysku (sda1 zawsze będzie przed sda2).

Ok. Każdy zauważył tyldę (~) oraz to, że zapis w terminalu wygląda jak adres e-mail? To nie jest przypadek. Ktoś pamięta jak kilka lat temu pozbywano się "małpy" na korzyść "at" w wymowie adresu e-mail? Otóż jest ku temu bardzo dobry powód. Weźmy np typowy adres e-mail np malcolm.x@kukluxklan.com. Znak "@" czytamy jak "w" lub "na" czyli konto/user malcolm.x na serwerze kukluxklan.com. Podobnie jest przy połączeniach ftp czy ssh gdzie wystarczy zapis user:haslo@serwerftp:port by się zalogować. Jest to dość logiczne. Z zapisem user@komputer również tak jest, tutaj user to nazwa użytkownika a komputer to nazwa komputera. Czyli użytkownik user jest zalogowany na komputerze który się nazywa komputer. Dalej widać tyldę. Dalsze literki oznaczają w jakiej lokalizacji uruchomiony jest terminal. Tylda oznacza folder domowy aktywnego użytkownika. Wpiszmy do terminala

[user@komputer ~]$ cd Desktop
[user@komputer Desktop]$ ls -al
[user@komputer Desktop]$ cd ~/
[user@komputer ~]$ _

Kolejno, weszliśmy do folderu Desktop aktywnego użytkownika, wylistowaliśmy zawartość i wróciliśmy do katalogu domowego.

Wróćmy do polecenia aktualizującego system. Wygląda trochę inaczej. Pierwszą różnicą jest to, że aktualizację może wykonać jedynie root (superużytkownik) tak więc poniższym poleceniem logujemy się na jego konto

[user@komputer ~]$ su
Hasło:
[root@komputer]# _

Dodatkowo zmienia się znak zachęty z "$" na "#".

Ciąg dalszy nastąpi...

Skomentuj lub zgłoś błąd

© Michał Misztal 2020

Czytasz właśnie

Kilka słów o terminalu
Autor: Michał Misztal
Data: 2015-11-05

Podobne wpisy