Połączenie z bazą SQL w NetBeans

Data: 2015-11-11, autor: Michał Misztal

NetBeans - wspaniałe IDE. O kilku jego funkcjonalnościach wspomnę w ciągu kilku następnych wpisów. Ten jest niejako wymuszony, bo testuję funkcje wstawiania obrazków na stronę. Ale nie będzie to pusty wpis. Pokażę w jaki sposób połączyć się z bazą MySql z poziomu programu. Takie rozwiązanie ma więcej plusów niż via phpmyadmihn. Mianowicie połączenie zawsze jest aktywne, nie trzeba przełączać się do przeglądarki, szybko można modyfikować tabele nie przełączając się między programami.

Ryc. 1. To trzeba kliknąć

Najpierw trzeba kliknąć ikonę bazy (ryc. 1). Pojawi się okno w którym trzeba utworzyć nowe połączenie z bazą (New Database Connection)

Ryc. 2. Tworzymy nowe połączenie z bazą

Będzie to połączenie z bazą MySql więc nic nie zmieniamy (ryc. 3)

Ryc. 3. Tutaj nic nie zmieniamy

Teraz musimy wprowadzić parametry połączenia tzn serwer, port, login, hasło i nazwę bazy. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć Test Connection. Sprawdzi to czy ustanowiono połączenie i czy nie ma innych błędów. Gdy pojawi się informacja Connection Succeeded to znaczy, że wszystko jest OK i można kliknąć Next albo Finish. Po kliknięciu Next będzie można wybrać dodatkowe opcje połączenia i zmienić nazwę połączenia.

Ryc. 4. Po wprowadzeniu danych przechodzimy dalej

W oknie poniżej nic nie zmieniamy, bo i tak nie mamy na razie co.

Ryc. 5. Eeee, Next

Teraz wpiszemy nazwę połączenia.

Ryc. 6. Wprowadźmy "friendly name"

Teraz jeszcze Master Password. Master Password to nasze hasło główne, tutaj je tworzymy. Dzięki jednemu hasłu głównemu nie musimy wprowadzać haseł dla każdej bazy osobno.

Ryc. 7. Tutaj należy wymyślić coś bardziej oryginalnego niż "admin" czy "1234"

Wszystko skonfigurowane. Teraz wystarczy wybrać zakładkę Services i Database. Przy każdorazowym nowym (np po restarcie NetBeans) podłączeniu do bazy należy podać Master Password. Wszystko wygląda jak na ryc. 8.

Ryc. 8. Tak wygląda lista dostępnych połączeń

Teraz wystarczy wybrać bazę i szaleć.

Ryc. 9. Po kliknięciu na tabeli PPM i wybraniu View Data pojawia się nowa zakładka prezentująca dane w bazie Sql

Ilustrowany przewodnik działa. Także w przyszłości będzie ich więcej.

Na dzisiaj tylko jak takie połączenie utworzyć. Edycja i wodotryski kiedy indziej.

Skomentuj lub zgłoś błąd

© Michał Misztal 2023

Czytasz właśnie

Połączenie z bazą SQL w NetBeans
Autor: Michał Misztal
Data: 2015-11-11

Podobne wpisy