MVC po swojemu

Data: 2017-08-09, autor: Michał Misztal

Jako, że na home.pl do którego przenosimy usługi również nie działa większość funkcji Laravela to postanowiłem napisać MVC od początku po mojemu. Na youtube jest bardzo ciekawy poradnik. Plik .htaccess sobie w całości z niego zapożyczę.RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l

RewriteRule ^(.+)$ index.php?url=$1 [QSA,L]

Teraz pora na strukturę katalogów, czyli

.config    <- konfiguracja frameworka, np zmienne globalne czy ustawienia bazy
controllers  <- kontrolery
models     <- modele
views     <- widoki
libs |     <- aplikacja
   |- Controller.php    <- główny kontroler
   |- Model.php
   |- View.php
   |- Projekt.php     <- nazwa naszego projektu
index.php   <- główny plik programu

Powiedzmy, że na razie mamy dwie podstrony: główną i kontakt oraz rezerwową stronę dla błędów.

/index.php<?php

require "libs/Controller.php";
require "libs/Model.php";
require "libs/View.php";
require "libs/Projekt.php";

$app=new Projekt();

libs/Controller.phpclass Controller {

  function __construct() {
    echo "Main controller<br>";
  }

}

libs/Model.phpclass Model {

  function __construct() {
    echo "Main Model<br>";
  }

}

libs/View.phpclass View {

  function __construct() {
    echo "Main View<br>";
  }

}

libs/Projekt.phpclass Projekt {

  function __construct() {
    $url=filter_var($_GET['url'],FILTER_SANITIZE_URL);
    $url=explode("/",$url);
    
    $url[0]=empty($url[0])||$url[0]==="index.php"?"index":$url[0];
    
    $file="controllers/".$url[0].".php";
    
    if(file_exists($file)){
      require $file;
      new $url[0];
    }else{
      require "controllers/error.php";
      new Error_404();
    }
    
  }

}

controllers/index.phpclass Index extends Controller {

  function __construct() {
    require 'views/index.php';
  }

}

controllers/kontakt.phpclass Kontakt extends Controller {

  function __construct() {
    echo "Kontakt kontroler<br>";
  }

}

controllers/error.phpclass Error_404 extends Controller {

  function __construct() {
    echo "Błąd 404<br>";
  }

}

views/index.phpecho "Index widok<br>";

Tak wygląda szkielet całego przedsięwzięcia. Kontrolery sterują wszystkim, modele zajmują się tylko przetwarzaniem danych a widoki prezentują treść.

Skomentuj lub zgłoś błąd

© Michał Misztal 2023