MVC - robimy system logowania

Data: 2017-08-24, autor: Michał Misztal

Ostatnio wyrenderowaliśmy sobie to i owo na stronie. Teraz idziemy dalej. Krok ku zaludnianiu naszej bazy - system logowania. Pierwsze co to wypadałoby zrobić domyślnego użytkownika i hasło w naszej bazie. Do hashowania użyjemy funkcji password_hash z opcją BCRYPT.

Kontroler logowania wygląda takclass Admin extends Controller {

  function __construct() {
    parent::__construct();
  }
  
  function index($url){

    if($url==="wyloguj") $this->logout ();
    
    if(isset($_SESSION["zalogowany"])){
      $this->view->render("admin/admin");
    }else{
    
      $data=$this->model->zaloguj();

      if(isset($data[0]["nazwisko"])){
        $_SESSION["id"]=$data[0]["id"];
        $_SESSION["login"]=$data[0]["login"];
        $_SESSION["nazwisko"]=$data[0]["nazwisko"];
        $_SESSION["zalogowany"]=true;
        $this->view->zaloguj($data);
        $this->view->render("admin/admin");
      }else{
        $this->view->render("admin/index");
      }
    
    }
  }

  function logout(){
    unset($_SESSION["zalogowany"]);
    session_destroy();
  }
}

No i tak, gdy w linku będzie "wyloguj" to niszczymy sesję. A jeśli nie to model wykonuje za nas czarną robotę i sprawdza dane. Jeśli jeszcze jesteśmy zalogowani to od razu zostaniemy przeniesieni do zastrzeżonej zawartości bez konieczności habrowania przy formularzu. Na razie wsio jest jasne. Żeby dane z kontrolera były widoczne dla widoku to do klasy View dodajemy metodę function zaloguj($data){
   $this->data=$data;
 }

Formularz kontaktowy dla widoku admin/index wygląda przykładowo tak<h1>Zaloguj</h1>

<form method="post" action="<?php echo ROOT;?>admin">
    
  <label>
    Login: <input type="text" name="login">
  </label>
  <label>
    Hasło: <input type="password" name="pass">
  </label>
  
  <input type="submit" value="Zaloguj">
  
</form>

Widok po zalogowaniu wygląda tak<h1>Witaj <?php echo $_SESSION["nazwisko"];?></h1>

<nav class="navAdmin">
  <a href="<?php echo ROOT;?>admin/wyloguj">Wyloguj</a>
  <a href="<?php echo ROOT;?>admin/listapromocji">Lista promocji</a>
</nav>

No i jeszcze model, tadaclass Admin_Model extends Model {

  function __construct() {
    parent::__construct();
  }
  
  function zaloguj(){
    
    $login=filter_var($_POST["login"],FILTER_SANITIZE_STRING);
    $pass=filter_var($_POST["pass"],FILTER_SANITIZE_STRING);
    
    $hash= password_hash($pass,PASSWORD_BCRYPT);
    
    $stmt=$this->db->prepare("select id,login,nazwisko,ranga,password from users where login=:login;");
    $stmt->bindValue(":login",$login);
    $stmt->execute();
    
    $this->data=$stmt->fetchAll();

    if(password_verify($pass,$this->data[0]["password"])){
      return $this->data;
      
    }else{
      return false;
    }
    
  }

}

OK, otrzymane w superglobalnej POST dane najpierw filtrujemy i sprawdzamy czy w bazie jest taki login. Jeśli jest to przepuszczamy hasło przez funkcję haszującą i funkcją password_verify sprawdzamy czy występuje dopasowanie. Jeśli wszystko się zgadza do kontrolera wędrują dane z bazy danych i ładowany jest widok admin/admin. W przeciwnym wypadku zwracany jest fałsz. Kontroler przekierowuje wtedy do pliku "index.php".

No i na koniec - w głównym pliku "index.php" dodajemy session_start().

Skomentuj lub zgłoś błąd

© Michał Misztal 2023