Panel admina w MVC

Data: 2017-09-20, autor: Michał Misztal

Przyjdzie kiedyś taki czas, że do strony pisanej w MVC przyjdzie dorobić panel admina. Pół biedy jeśli strona korzysta tylko z bazy danych. Większa bieda robi się gdy na serwer trzeba zdalnie wrzucać obrazki.

Pierwsze co to zmienimy plik naszej aplikacji na Route.php a klasę na Route bo w zasadzie jest to nasz router.

Powiedzmy, że zawartość plików admina będzie w katalogu "admin". Będą tam kontrolery, modele, widoki, folder "public" na style, js itp i plik index.php z zawartością<?php
require "../.config/.env.php";
header("location:".ROOT."admin/index");
?>

Plik ten jest po to aby automatycznie przekierować wywołanie strona/admin do kontrolera index w katalogu admin. Jakoś automatyczne przekierowanie nie chce mi działać. Pora teraz na drobne modyfikacje w pliku "Route.php". Jeśli $url[0] to admin to trzeba przekierować całą aplikację do tego katalogu i przepisać $url by pozbyć się $url[0]==="admin". Czyli w kodzie by to wyglądało np takif($url[0]==="admin"){
  $tmp_url=$url;
  unset($url);
  for($i=1;$i<count($tmp_url);$i++){
    $url[$i-1]=$tmp_url[$i];
  }
  $url[0]=empty($url[0])||$url[0]==="index.php"?"index":$url[0];
  
  $file="admin/controllers/".$url[0].".php";
  
  if(file_exists($file)){
    require $file;
    $controller=new $url[0];
    $controller->loadModel($url[0],"admin/");
    $controller->index($url[1]);
  }else{
    require 'admin/controllers/error_404.php';
    $controller=new Error_404();
    $controller->index();
  }
}else{
	//wywołanie standardowej strony
}

Należy też pozmieniać inne pliki. Jak widać zmieniło się wywołanie modelu. Metoda ta prezentuje się teraz następującopublic function loadModel($name,$prefix=null){
 $path=$prefix."models/".$name."_model.php";
 if(file_exists($path)){
   require $path;
   $modelName=$name."_Model";
   $this->model=new $modelName;
 }
}

Zmianie uległy również kontrolery. Funkcja render dla indexu wygląda tak$this->view->render("index/index","admin/");

Jeszcze tylko metoda render() w pliku "libs/View.php"function render($name,$prefix=null){
   require $prefix.'views/main.php';
 }

No i modyfikacja "views/main.php"include "admin/views/".$name.".php";

Plus poprawa wszystkich linków. I na razie to tyle.

Skomentuj lub zgłoś błąd

© Michał Misztal 2023